Варистори на цинков оксид

  • Zinc Oxide Varistor

    Варистор на цинков оксид

    Варистор на метален оксид / варистор на цинков оксид е нелинеен резистор, използван като полупроводников електрокничен керамичен елемент, съставен главно от цинков оксид. Нарича се варистор или ментален оксиден варистор (MOV), точно както е чувствителен към промяната на напрежението. Тялото на варистора е матрична структура, съставена от частици цинков оксид. Границите на зърната между частиците са подобни на електрическите характеристики на двупосочните PN съединения. Когато напрежението е ниско, тези гранули на зърното са в състояние на висок импеданс и когато напрежението е високо, те ще бъдат в състояние на разрушаване, което е един вид нелинейно устройство.